Vad gör Hjärtebarnsfonden?

Sedan grundandet år 1975 har Hjärtebarnsfonden arbetat oavbrutet för att ingen människa ska lida av ett medfött hjärtfel. Vi stöttar forskning och utveckling, hjälper drabbade och närstående, anordnar event samt för hjärtebarnens talan i samhällsdebatten.

Var med och stötta svensk hjärtforskning

Var med och stötta svensk hjärtforskning

Den svenska hjärtkirurgin har gjort stora framsteg och i dag går det att genomföra livsavgörande operationer för hjärtfel som tidigare varit omöjliga att överkomma. Men medfött hjärtfel påverkar ändå hela livet. För en del barn mer än andra. För överlevande vuxna är risken tre gånger så stor att dö i förtid. Det vill vi ändra på.

Varje år bistår Hjärtebarnsfonden svensk hjärtforskning med ekonomiskt stöd. Tack vare våra medlemmars bidrag kan vi fortsätta att tillsammans göra skillnad för barn och vuxna. Du kan också vara med och rädda liv.

Ett trasigt barnhjärta förändrar allt

Ett trasigt barnhjärta förändrar allt

Som förälder är barnen hela ens värld. Men ett upptäckt hjärtfel gör att den världen vänds upp och ner. Rädsla och oro över liv och framtid är alltid överväldigande för hjärtebarnets närstående.

Hos Hjärtebarnsfonden är du aldrig ensam. Vi finns där för dig som närstående och våra stödgrupper är för många en känslomässig trygghetszon under de allra tuffaste av stunder. Vi har kontaktpersoner i varje län och kan även erbjuda ekonomiskt stöd för bland annat sjukhuskostnader och habilitering.

hbf-sunset

Hjärtebarnsfondens årliga stipendium

Varje år delar Hjärtebarnsfonden ut ett stipendium på 25 000 kronor till en eller flera personer som gör livet lättare för de som lever med ett medfött hjärtfel.

Läs mer om vårt stipendium

Lägerverksamhet

Vi arrangerar årligen flera olika läger för barn, ungdomar och vuxna med medfödda hjärtfel. Aktiviteterna anpassas så att deltagarna ska kunna uppleva rörelseglädje utan att utsätta sina hjärtan för risker. Självklart är du som förälder alltid välkommen att delta!

Alla våra läger

Vi är hjärtebarnens röst i samhället

Ett av Hjärtebarnsfondens viktigaste uppdrag är att driva opinion för att göra vardagen lättare och bättre för varje person med ett medfött hjärtfel. Vi stödjer forskning, vi informerar i samhället och deltar i debatten.

Lär dig mer i vår tidning Hjärtebarnet

Vår tidning Hjärtebarnet ges ut till våra medlemmar fyra gånger per år och går även att beställa i vår gåvoshop. Allt överskott går oavkortat till Hjärtebarnsfondens arbete.

Till gåvoshoppen

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dom är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Event hos Hjärtebarnsfonden

Se alla event

Nyheter och opinion

Se alla nyheter