Öppenhet och transparens

En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. Det gör vi på olika sätt. bland annat genom de handlingar som presenteras på denna sida.

hbf-transparens

Vårt 90-konto

Pg 900587-7 Bg 900-5877 granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en garanti att pengarna används på ett effektivt sätt.

GIVA Sverige

Vi är medlemmar i branschorganisationen GIVA Sverige (tidigare FRII) som arbetar för transparens och öppenhet genom en Kvalitetskod som Hjärtebarnsfonden följer. Den uppdateras vartannat år och auktoriserad revisor intygar att underlag till Kvalitetskoden finns. Dessutom redovisar vi årligen en Effektrapport som granskas av GIVA Sverige.

Revisorns bestyrkanderapport Kvalitetskod 2018 Effektrapport 2019 Effektrapport 2020 Effektrapport 2021 Effektrapport 2022 Effektrapport 2023

Givarguidens Gröna Lista

Hjärtebarnsfonden är med på Givarguidens gröna lista, vilket visar dig som givare och våra samarbetspartners att vi är en transparent organisation som uppfyller givarguidens kriterier. Av de 118 organisationer som är medlemmar i GIVA Sverige klarar 42 inte givarguidens transparenskrav. Vi är därför stolta att visa vårt diplom!

Om webbplatsen

För innehållet på Hjärtebarnsfondens webbplats ansvarar en redaktion bestående av anställda och medlemmar med koppling till Hjärtebarnsfonden. Du får gärna använda material från webbplatsen om du anger källan och att det länkas tillbaka till webbplatsen. Ansvarig utgivare är Linda Sundberg, verksamhetschef för Hjärtebarnsfonden.

Arvoden och löner

Styrelsen har årsarvode med olika procentsatser av basbeloppet. Högste tjänsteman, generalsekreterare, har fast månadslön på 58 184 kronor (2023) som revideras årligen och beslutas av styrelsen. Hjärtebarnsfonden har avtal med förhandlingsparterna Fremia – Unionen, ideella organisationer.

Styrelsens arvode 2023-2025

Stadgar

Hjärtebarnsfondens Stadgar

Kongressprotokoll

Kontakta kansliet om du vill ha bilagorna till protokollet.

Kongressprotokoll 2023 Maila kansliet

Målsättningar 2023-2025

  • Öka kännedom om Hjärtebarnsfonden och medfödda hjärtfel samt stärka Hjärtebarnsfondens varumärke
  • Verka för en rättvis och jämlik vård och omsorg för alla med medfödda hjärtfel
  • Verka för en rättvis och jämlik skolgång för alla med medfödda hjärtfel
  • Utveckla och skapa mötesplatser

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse är signerad digitalt. En signerad version av årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt att erhålla vid förfrågan.

Årsredovisning 2023 Årsredovisning 2022 Årsredovisning 2021 Årsredovisning 2020 Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2023 Revisionsberättelse 2022 Revisionsberättelse 2021 Revisionsberättelse 2020 Revisionsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2022 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2018

Delegering och attest

Delegering, ansvar och attesträtt 2023-2025 Uppdaterad attestordning 2021

Uppförandekod

Alkoholpolicy Uppförandekod Hjärtebarnsfonden

Insamlingspolicy

Insamlingspolicy Hjärtebarnsfonden

Placeringspolicy

Placeringspolicy

Lediga jobb

Just nu har vi inga lediga tjänster men du är välkommen med en spontanansökan!

Skicka spontanansökan

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Event hos Hjärtebarnsfonden

Se alla event

Nyheter och opinion

Se alla nyheter