Operation och behandling

Inför en operation finns det mycket oro och frågetecken, därför kan det vara skönt att få stöd och information i tid. Här kan du läsa mer om hur operationen går till och vilken hjälp som finns att få.

akram-huseyn-brbf5fsnsgi-unsplash

Operation

Operation

Svensk barnhjärtkirurgi tillhör de bästa i världen. I landet finns det två opererande centra, på universitetssjukhuset i Lund och på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Där bedrivs så kallad rikssjukvård, det vill säga att de har hela landet som upptagningsområde. Hit kommer alltså barn från hela landet för att få sina hjärtfel korrigerade.

På de opererande sjukhusen finns särskilda kontaktsjuksköterskor som har nära kontakt med familjen vars barn ska opereras och barnet självt om det är lite äldre. Det är också ofta kontaktsköterskan som fungerar som en länk mellan det opererande sjukhuset och hemsjukhuset.

Det är viktigt att patienten är infektionsfri vid operationen. Den vanligaste anledningen till att en operation blir inställd är förkylning eller annan infektionssjukdom. Vid maginfluensa och vattkoppor gäller, på grund av smittorisken, att familjen inte kan komma till sjukhuset om någon i familjen insjuknat eller utsatts för smitta även om barnet som ska opereras är friskt.

Efter sjukhusvistelsen

Efter sjukhusvistelsen

Efter sjukhusvistelsen sker den primära kontakten med barnhjärtsjukvården via hemsjukhusets barnmottagning. Här finns kontaktsjuksköterska, dietist, sjukgymnast och andra yrkeskategorier som kan vara aktuella i habiliteringen av hjärtebarnet. Uppbyggnaden ser lite olika ut i olika delar av landet men grundprincipen är densamma: att man är ett team som jobbar tillsammans med barnet och familjen och täcker alla behov som kan tänkas uppstå.

Glöm inte att du själv som förälder kan behöva prata med någon om det som hänt och vad du gått igenom. I Hjärtebarnsfonden finns andra föräldrar som har liknande upplevelser som du kan tala med, de ersätter självklart inte kurator- eller psykologkontakt, men kan vara ett viktigt stöd i vardagen.

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Event hos Hjärtebarnsfonden

Se alla event

Nyheter och opinion

Se alla nyheter