Tre gånger högre dödlighet

Vuxna med medfödda hjärtfel löper tre gånger så stor risk att dö i förtid jämfört med jämngamla utan medfödda hjärtfel. Det visar en stor svensk studie som genomförts.

Varje år föds cirka 2.000 barn med hjärtfel. Det är den enskilt vanligaste missbildningen bland nyfödda. Forskarna tittade på överlevnaden hos drygt 37.000 patienter med medfödda hjärtfel födda mellan åren 1950 och 1999. Alla var vuxna och hade alltså passerat arton års ålder. De sjuka jämfördes sedan med friska och resultaten var tydliga.

Det visade sig att risken att dö under tiden för uppföljning var 3,2 gånger högre för dem med medfött hjärtfel. För personer födda efter 1975 minskade dock dödligheten då vården blivit bättre.

Läs mer här, Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jaVXzL/fodd-med-hjartfel-dor-oftare-i-fortid

Dagens medicin var först med att rapportera om detta (bakom betalvägg): https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/hjarta-karl/sa-paverkar-medfodda-hjartfel-overlevnaden-sent-i-livet/

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter