Skolans okunskap drabbar elever med hjärtfel.

Nu efter sommarlovet sitter närmare 15 000 elever med hjärtfel bänkade i klassrum runt om i Sverige, från förskolan till sista året på gymnasiet. Antalet motsvarar mer än 600 helklasser eller ungefär 20 stycken medelstora skolor, enbart med barn och ungdomar som sedan födseln har fel på sina hjärtan.

En påtagligt stor grupp unga individer som i skolvardagen ofta varken får det stöd eller bemötande de har rätt till.

Orsaken är okunskap och mytbildning. Vem har sagt att hjärtebarn ska sitta stilla? Vem har påstått att ett medfött hjärtfel betyder att man inte behöver vara med på gympan? Vem hävdar att ett trasigt hjärta inte också kan medföra andra funktionsnedsättningar, både fysiska som psykiska?

Visst finns det lyckliga undantag där lärare och skolledning uppmärksammar hjärtebarnen på skolan och anpassar undervisning och andra aktiviteter med hänsyn till deras speciella behov.

Det behövs så lite för att vända okunskapen till hjärtebarnens fördel.

Hjärtebarnsfonden finns mitt i skolan. Vi har så gott som dagligen samtal med skolmyndigheter, lärare och föräldrar till hjärtebarn. Vi vet att det går att göra mycket mer för de elever som haft oturen att drabbas av ett medfött hjärtfel. Men för att göra verklighet av orden behövs det mer pengar till utbildning av lärare och annan skolpersonal.

Tips för en bättre skoldag för barn och ungdomar med hjärtfel.

  • Rörelse syresätter hjärnan. Avbryt lektionen för lite lättgympa, bra för kropp och knopp.
  • Hjärtebarn behöver ofta mer tid för återhämtning efter fysik aktivitet. Bättre att ha idrottslektionerna på eftermiddagen av skoldagen än på förmiddagen.
  • Hjärtebarn behöver lugn och ro i klassrummet. Att sitta i mitten ökar oron, att sitta i en hörna gör att man känner sig tryggare och kan koncentrera sig bättre.
  • Hjärtebarn behöver mer tid på sig och är inte alltid lika snabba som sina kamrater. Ge dem ett försprång och låt dem gå på lunch lite före sina kamrater. Då hinner också de vara med på rasten efteråt.
  • Att simma 200 meter är en tuff utmaning om man har hjärtfel. Låt hjärtebarnet simma etappvis så brukar det gå bättre att klara sträckan. Att lära sig flyta kan vara en alternativ övning till simningen.

Läs om hjärtebarn och skolidrotten >>

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter