Ökad kännedom om organdonation

Regeringen vill stärka kännedomen om organ- och vävnadsdonation. Socialstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med information till allmänheten i frågor som rör organdonation.

Arbetet ska bidra till att den höga donationsviljan i befolkningen bibehålls eller ökar, att fler tar ställning till organ- och vävnadsdonation samt att antalet anmälningar till donationsregistret ökar.

– Det är viktigt att allmänheten känner till det stora behovet av organ och vävnader, och faktumet att donation i många fall räddar liv, säger socialminister Lena Hallengren.

Överläkare Mats Synnergren menar i en intervju med Hjärtebarnet (nr 4/18) att det är viktigt att våga prata med barn om donationer. Det som sätter stopp för donationer är oftast inte brist på vilja. Det kan istället vara osäkerheten över nära och käras vilja, enligt Mats Synnergren.

– Vi skulle behöva bli bättre på att lyfta den här frågan, även om det är jobbigt, säger han.

I Sverige är det överlag svårt att hitta rätt hjärta till rätt mottagare inför en transplantation, speciellt när det gäller barn.

– Det är väldigt positivt att vi i Sverige har låg barndödlighet, men det medför att antalet donationer är litet, säger Mats Synnergren, kirurg och chef för barnhjärtsjukvården på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Enligt honom är ett hinder för donationer att många föräldrar inte vet hur deras barn känner i frågan, och därför har svårt att ta ett beslut när ett barn tragiskt går bort.

– Det är viktigt att våga prata om det. Det kan vara svårt att få ett definitivt svar, men det kan hjälpa att bara ha lyft frågan någon gång, säger han.

Enligt Mats Synnergren har förutsättningarna att rädda patienter som är i behov av ett nytt hjärta ökat drastiskt i och med så kallad mekanisk assistans, eller Berlinhjärta (hjärtpump).

– Dels köper det tid som ökar chanserna att man hittar ett hjärta som passar, dels ger det en möjlighet till att patienternas allmänna tillstånd förbättras inför operationen och därför klarar den bättre.

Läs hela Socialstyrelsens pressmeddelande om ökad kännedom om organdonation här.

Anmäl dig till Socialstyrelsens donationsregister här.

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter