Odd Fellow prisar Hjärtebarnsfonden med stor summa.

Under högtidliga former i Stockholms Stadshus mottog Hjärtebarnsfonden 2 715 000 kronor insamlat i samband med Odd Fellow Ordens tvåhundraårs jubileum. Pengarna ska användas till patientnära forskning inom området medfödda hjärtfel som kan nyttiggöras inom en nära framtid.

 odd-fellow-225x300-7272569

– Vi på Hjärtebarnsfonden är mycket glada och stolta över att Odd Fellow uppmärksammar vårt arbete med denna mycket generösa gåva, säger Peter Nordqvist, generalsekreterare på Hjärtebarnsfonden, som var på plats och mottog gåvobrevet under högstidsceremonin.

Exakt hur pengarna kommer att göra nytta för hjärtebarnen är ännu för tidigt att tillkännage. Hjärtebarnsfonden kommer att återkomma med besked  som tillgodoser de önskemål som Odd Fellow Orden uttryckt i gåvobrevet, nämligen att pengarna ska användas till forskning som inom en nära framtid riktar fokus på habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar med medfödda hjärtfel.

Hjärtebarnsfonden, som representerar nära 6000 medlemmar, vill rikta ett stort och varmt tack till Odd Fellow Orden för en mycket framstående och betydelsefull gåva till forskningen kring medfödda hjärtfel.

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter