Massuppsägningar hotar säkerheten

Skånes universitetssjukhus i Lund har en oerhört viktig roll i barnhjärtsverige. Därför ser Hjärtebarnsfondens allvarligt på det faktum att 13 av 20 operations- och anestesisjuksköterskor inom barn och ungdomskirurgi med neonatalvården inkluderat Barnhjärtcentrum har sagt upp sig och ska sluta efter sommaren, enligt SVT.

”Lund är en av våra två opererande enheter i Sverige. Deras roll går inte att överskatta. Tillsammans med Göteborg har de minskat dödligheten markant genom centraliseringen av barnhjärtsjukvården i Sverige”, säger Linda Sundberg, Hjärtebarnsfondens generalsekreterare. 

Hjärtebarnsfonden har i snart 50 år varit patientorganisationen för personer med medfödda hjärtfel och bevakar situationen för sina medlemmar. Cirka 2.000 barn om året föds med hjärtfel i Sverige, och det genomförs cirka 450 barnhjärtoperationer årligen. Totalt har cirka 30.000 barn och unga medfött hjärtfel i Sverige.

”Hjärtebarnsfonden ser allvarligt på situationen och hoppas att man snart kommer fram till en lösning som säkrar patienternas situation, som redan är otrygg som den är.”

– Linda Sundberg, generalsekreterare Hjärtebarnsfonden

”Det är den enskilt vanligaste missbildningen i världen och kan i vissa fall vara livshotande. Därför borde barnhjärtsjukvården vara högt prioriterad. Men när en så stor del av sköterskor med inriktning på barn och unga säger upp sig riskeras våra medlemmars säkerhet, det är ett fundamentalt hot mot patientsäkerheten.” säger Linda Sundberg, generalsekreterare Hjärtebarnsfonden och fortsätter:

”Hjärtebarnsfonden ser allvarligt på situationen och hoppas att man snart kommer fram till en lösning som säkrar patienternas situation, som redan är otrygg som den är.”

SVT Nyheter om massuppsägningarna

13 av 20 sköterskor i Lund har sagt upp sig och slutar efter sommaren. Se hela inslaget hos SVT Nyheter.

SVT Nyheter

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter