Hjärtligt tack till alla er som varit med och bidragit i år!

Vi på Hjärtebarnsfonden vill rikta ett varmt och hjärtligt tack till alla er som varit med och bidragit till vår verksamhet på ett eller annat sätt under året!

Vi på Hjärtebarnsfonden vill rikta ett varmt och hjärtligt tack till alla er som varit med och bidragit till vår verksamhet på ett eller annat sätt under året!

Tack vare era bidrag kan vi fortsätta: ⁠
❤️Arrangera läger för barn, ungdomar och vuxna med hjärtfel.⁠
❤️Bidra till forskning för att fler hjärtebarn ska få en chans att överleva.⁠
❤️Dela ut enskilda bidrag till drabbade familjer som har det svårt under långa sjukhusvistelser.⁠
❤️Ge begravningsstöd till de familjer som mist sitt hjärtebarn.⁠
❤️Påverka vård- och omsorgsinsatser för hjärtebarn.⁠
❤️Skapa forum och träffar för hjärtebarn och familjer samt vuxna med medfött hjärtfel. ⁠

Så en än gång, stort tack för att ni varit med oss och hjälpt till under året. Nu ser vi framåt mot ett nytt år där vi tillsammans ska jobba vidare till nytta och nöje för hjärtebarnen och deras familjer.

Varma julhälsningar⁠, styrelse och personal på Hjärtebarnsfonden.

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter