Försäkringsexperten svarar

Håkan Carlsson är jurist på Konsumenternas och expert på barnförsäkringar. Konsumenternas är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger oberoende och kostnadsfri vägledning inom bank, försäkring, sparande och pension. Här hjälper han oss med svar på några frågor.

Räcker hemförsäkring på vår semesterresa?

Vi ska resa till Spanien med vårt hjärtebarn och undrar om vår hemförsäkring täcker eventuella sjukvårdskostnader för vår son om något skulle hända under resan?

Svar: En reseförsäkring täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall, inte ett så kallat pågående vårdbehov. Om du till exempel är sjuk eller behandlas för en skada när du ska resa bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som ingår i ditt reseskydd. Om du har ett pågående vårdbehov och ändå väljer att resa kan du själv behöva betala för vård, sjukhusvistelse och hemtransport med ambulansflyg. Det

kan bli mycket dyrt. Det räcker inte att din läkare ger dig klartecken att resa. Det är bara försäkringsbolaget som kan ge ett förhandsbesked om du kan få ersättning för en avbokning på grund av din sjukdom eller skada eller för en försämring på resan. Du kan få ersättning om ditt hälsotillstånd akut skulle försämras under resan och det inte har varit förväntat. Det är den behandlande läkaren som måste bedöma om en försämring varit förväntad eller inte. Vissa bolag skriver in i sina villkor hur länge du måste ha varit symptomfri och inte uppsökt läkare för ditt sjukdomstillstånd eller skada för att den ska vara ersättningsbar igen.

Får jag inte teckna bolåneförsäkring?

Jag är vuxen med ett medfött hjärtfel, opererades 2014, men behöver troligen en operation till om några år. Min bank vill gärna att jag tecknar en bolåneförsäkring, men jag fick ett väldigt tvärt avslag på min ansökan. Är man som jag född med ett hjärtfel helt exkluderad från den typen av grupp-liv­försäkringar?

Svar: Det kan nog vara svårt att teckna den typen av försäkringar när man har den sjukdomshistorik som du nämner. När du ansöker om en försäkring gör försäkringsbolaget en riskprövning utifrån det du anger i hälsodeklarationen. Riskprövningen ska ske på individuell grund och inte schablonmässigt. Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar vad gäller ditt hälsotillstånd om de överväger att neka dig försäkringen. Bolagets beslut ska sedan grundas på aktuell, medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet samt försäkrings-
mässigt kunnande. Försäkringsbolaget ska i första hand anpassa premien och andra villkor när de bedömer att du till exempel utgör en hög försäkringsrisk för dem. Det är bara i sista hand som bolaget får vägra dig försäkring helt och hållet. Det är försäkringsbolaget som ska visa att det finns särskilda skäl att helt eller delvis vägra dig att teckna den försäkring du sökt. Anser du att bolagets motivering till att neka dig försäkringen är bristfällig eller felaktig kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden för att få ditt ärende prövat kostnadsfritt.

Finns liv- och sjukförsäkring för min son?

Min son är sju år och född med Fallots missbildning. Finns det någon försäkring som jag kan teckna? Jag undrar över både liv- och sjukförsäkring.

Svar: Jag känner till för lite kring den diagnosen för att kunna ge ett säkert svar. Generellt sett gör bolagen alltid en riskbedömning för att undersöka ifall de kan bevilja en försäkring. Det är bara om det finns särskilda skäl som ett försäkringsbolag kan vägra låta någon teckna en personförsäkring som de normalt tillhandahåller. Särskilda skäl kan vara att det finns en påtaglig risk för att man skulle drabbas av skador. När man ansöker om en personförsäkring kan försäkringsbolaget kräva att man fyller i en hälsodeklaration. Efter ansökan gör försäkringsbolaget en riskprövning. Riskprövningen ska ske på individuell grund och inte schablonmässigt. Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar när det gäller ens hälsotillstånd om de överväger att neka någon en försäkring. Bolagets beslut ska grundas på aktuell, medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet samt försäkringsmässigt kunnande. Rätten till försäkring ligger i att försäkringsbolaget i första hand ska anpassa premien och andra villkor när de bedömer att någon utgör en hög försäkringsrisk för dem. Det är bara i sista hand som bolaget får neka någon en försäkring helt och hållet. Det är försäkringsbolaget som ska visa att det finns särskilda skäl att helt eller delvis neka någon att teckna en försäkring.

Gäller gravidförsäkringen vid hjärtfel?

Jag är gravid i vecka 25 och vid senaste ultraljudet upptäcktes att barnet har ett hjärtfel. Gäller min graviditetsförsäkring hos Folksam? Finns det någon gräns för
när jag måste ha tecknat den? 

Svar: Gravidförsäkringen har olika tidpunkt för när den börjar gälla avseende föräldern och barnet. För barnet gäller den från graviditetsvecka 23, förutsatt att försäkringen är betald då. Enligt försäkringsvillkoren finns möjlighet till diagnos-
ersättning för vissa allvarliga hjärtfel som kräver operation före sex månaders ålder. Viktigt att framhålla är dock att försäkringen gör undantag för sjukdom om det enligt medicinsk erfarenhet är sannolikt att åkomman eller anlag till åkomman har funnits före födelsen.

Ger försäkringen ersättning vid ADHD?

Vår dotter har även fått diagnosen ADHD. Hon är åtta år i dag. Täcks även detta av vår försäkring? Vi har Folksams barnförsäkring via Hjärtebarnsfonden.

Svar: Folksams barnförsäkring ger ersättning vid ADHD. Ersättning ges under förutsättning att diagnosen medför en medicinsk invaliditet på upp till 10 procent. Försäkringen gäller dock aldrig för en diagnos eller sjukdom som har visat sig innan du tecknade försäkringen.

Skadade handleden – gäller försäkringen?

Vår dotter spelar handboll och har nu skadat sin handled allvarligt. Gäller vår barnförsäkring eftersom hon har sitt hjärtfel?

Svar: När man anmäler en skada till sitt försäkringsbolag gör bolaget alltid en kontroll för att se om den uppkomna skadan har något samband med tidigare skador eller sjukdomar, alltså att den nya skadan är en följd av redan befintliga besvär. I detta fall bör det inte finnas någon sådan koppling, vilket gör att försäkringen bör ersätta skadan.

Täcker försäkringen min 15-årings ärr?

Täcker försäkringen mitt barns ärr? Mitt barn är 15 år, är opererad tre gånger och har ärr både vid bröstbenet och vid ryggen.

Svar: Barnförsäkringar brukar ersätta ärr som har uppstått efter en olycksfallsskada eller sjukdom som behandlats av
legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska. Ersättningen kan tidigast betalas ut efter avslutad behandling förutsatt att ärret bedöms vara kvarstående för framtiden.

Läs mer på:
www.konsumenternas.se

Har du frågor till försäkringsexperten?

Har du frågor till försäkringsexperten?

Mejla din fråga genom att klicka på länken eller skicka till info@hjartebarnsfonden.se

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter