En barnkardiologs vardag

Vi tar ett djupdyk in i 34-åriga barnläkaren och blivande hjärtläkaren Josefin Björk Werners arbete på avdelning 67 i Lund om det vardagliga mötet med barnen på Barnhjärtcentrum.

198364668_346448620247158_2443737295647706512_n-768x1024-7079271-7414615
Blivande hjärtläkaren Josefin Björk Werner

Hur kommer det sig att du valde att bli just bankardiolog?

– Efter fem års specialisttjänstgöring till barnläkare, är det ytterligare minst tre år för att bli subspecialiserad inom barnkardiologi. Medicin har alltid fascinerat och intresserat mig, och det känns otroligt meningsfullt att få möjlighet att hjälpa.

Varför föll valet på barn?

– I någon mån är det mer ansvarsfullt men också än mer meningsfullt att få jobba med barn, och framförallt så sjuka barn. Barn med hjärtsjukdom har ett väldigt allvarligt eller ett potentiellt väldigt allvarligt tillstånd där vården vi ger har påtagligt stor betydelse.

De förtroendefulla samtalen med de fina barn och ungdomarna och deras familjer gör arbetet fantastiskt. Allt detta sammantaget gör att jag känner att jag verkligen vill arbeta på barnhjärtcentrum. I någon mån är det mer ansvarsfullt men också än mer meningsfullt att få jobba med barn, och framför allt så sjuka barn.

Hur kan en vanlig dag se ut?

– Dagen startar med en rond på röntgenavdelningen tillsammans med barnhjärtkirurgerna och intensivvårdsläkarna, där vi går igenom patienter som är inlagda, behöver utredas mera eller planeras för operation. Därefter är det rond på avdelning 67. På avdelning 67 är många av barnen nyopererade, eller vårdas inför hjärtoperation.

Vår uppgift är att se till så barnet är väl förberett inför operation både vad gäller det medicinska tillståndet men också information till patienten och familjen. Hela patienten gås igenom noggrant så att eventuella andra sjukdomar är färdigutredda och välbehandlade, så att det inte finns något som gör att operationen behöver flyttas, exempelvis på grund av en infektion. Hjärtfelet utreds anatomiskt väldigt detaljerat så att kirurgerna kan förbereda sig optimalt.

En stor del av arbetet som barnkardiolog är att göra ultraljud över hjärtat för att bedöma hur hjärtfelet exakt ser ut, men också för att följa upp hjärtats funktion efter operation.

Intervjun är gjord av våra sponsorer Yellow Hearts.

Läs mer om operation och behandling här.

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter