Lägerverksamhet

Vi arrangerar årligen flera olika läger för barn, ungdomar och vuxna med medfödda hjärtfel. Aktiviteterna anpassas så att deltagarna ska kunna uppleva rörelseglädje utan att utsätta sina hjärtan för risker. Självklart är du som förälder alltid välkommen att delta!

Läger för barn, ungdomar och vuxna med medfödda hjärtfel

Vi försöker hitta plats för fler deltagare till Summercamp Isaberg! Vi har haft ett så högt tryck på anmälningarna till Summercamp Isaberg att vi har slut boenden! Därför måste vi stänga anmälningarna tills vi hittat fler sovplatser. Vi skickar ut inbetalningsavier till alla som har plats. 

Nytt stort läger 2023

Golfa i Bredared

Den 22 och 23 april genomförs vårt golfläger i Bredared.

Är du medlem och vill anmäla intresse att delta? Klicka här.
Läs mer via länken nedan.

Golf4Life 2023

Nordiskt läger i Finland

Datum: 16 – 23 juli 2023
Plats: Varala Sports Institute, Tammerfors, Finland
För ungdomar födda med hjärtfel, 15-18 år
Antal deltagare: 10 deltagare och 2 ledare från Sverige
http://varala.fi/en/

Detta ingår:
Resa T/R
Övernattning
Frukost, lunch, fika och middag

Kostnad/deltagare: 2 500 kr per deltagare för medlemmar. Ej medlem 5 000 kr.
Betalning sker efter att du blivit antagen och har tackat JA till deltagandet.
Ingen förkunskap krävs.
Blir du antagen på lägret gäller avbokning endast mot läkarintyg.
Deltagandet om plats på lägret sker via mail.

Innehåll
Dagarna varvas med aktiviteter och föreläsningar/diskussioner i ämnen som har med hjärtat att göra. Finland är värdland 2023 och planerar för en händelserik vecka med spännande och utmanande aktiviteter med bland annat utflykter, kultur, föreläsningar och rolig underhållning.
(Program kommer närmare)

Syfte och mål
Genom diskussioner får deltagarna lära sig mer om medfödda hjärtfel och ta ansvar för sin egen livssituation. De får jämföra hur det fungerar med t.ex. skola eller sjukvård mellan länderna. Få prova på aktiviteter som de innan inte trott att de orkat eller kan.
Samarbetsprojektet Nordiskt ungdomsläger är ett unikt projekt för ungdomar med hjärtfel.
Målet är att skapa ett nätverk med nordiska kamrater för att initiera vidare vänskapsutbyte framöver.

Ledare
Varje land har med två ledare. Värdlandet har fler ledare inklusive sjukvårdsutbildade ledare med kunskaper om medfödda hjärtfel.Under lägertiden ser ledarna till att de unga deltagarna får det stöd som behövs för att kunna delta i verksamheten. Eftersom språket under lägertiden är engelska hjälper de till att översätta, vilket är särskilt viktigt på föreläsningar och diskussioner. De stöttar och uppmuntrar för att de skall våga diskutera och prata på engelska och för att de skall våga prova på aktiviteter i syfte att se och känna vad den egna kroppen orkar och kan.
Ledarna har vanligt ledaransvar och ett särskilt ansvar för delatagarnas hälsa. De har kontakt med deltagarnas hemsjukhus, hjärtläkare och föräldrar om något skulle hända.

Bakgrund
Hjärtebarnsfonden är den enda organisation i Sverige som uteslutande arbetar med att ge stöd till barn och ungdomar som lever med medfött hjärtfel. Det sker genom opinionsbildning, dialog med vårdgivare och skola, stöd till forskning kring medfödda hjärtfel samt genom läger och mötesverksamhet där drabbade barn och ungdomar och även deras familjer träffas och byter erfarenheter.

 

Koordinator
Denise Lopez
lagerverksamhet@hjartebarnsfonden.se

Medlemmar anmäler sig här Bli medlem Icke medlem anmäler sig här

Sjösport Seglarläger – Assö 2023

Datum: 23 juli – 29 juli
För ungdomar födda med hjärtfel, 12-18 år.

Antal deltagare: 15 deltagare och ca 6 ledare.

Kostnad/deltagare: 2 500 kr per deltagare för medlemmar. Ej medlem 5 000 kr.

Beskrivning
Lägret är ett sjösportläger med inriktning på segling. Vi välkomnar alla ungdomar med hjärtsjukdom. Varken fysisk kondition eller förkunskaper behövs.

Syfte och mål
Syftet är att ge alla deltagare en riktigt fin lägerupplevelse under säkra former och med tydligt inslag av lättsamhet och lek. Vi planerar alla aktiviteter så att alla deltagare kan vara med.
Genom kombinationen av samvaro med kamrater i liknande situation och anpassade aktiviteter kan självkänslan stärkas. Vi hoppas stimulera till fortsatt intresse för segling, framför allt till fler somrar på Assö.

Innehåll
Dagarna varvas med segling och annan sjösport och oftast land aktiviteter på kvällarna.
Deltagarna får prova på och lära sig segling under trygga former. På programmet står seglingskunskap, kanotpaddling, bad och andra vattenaktiviteter.

Under veckan finns det också tillfällen att prata med jämnåriga om den speciella problematik som ett medfött hjärtfel innebär. De får också chans till informella samtal med den barnhjärtläkare som både är seglingsinstruktör och ansvarig läkare under lägertiden. Även de svårast sjuka kan vara med på detta läger.

Ledare
Ledare och seglingsinstruktör är Katarina Hanséus, som är en av Sveriges främsta barnkardiologer. Hon kommer att fungera som huvudledare och har sjukvårdsansvar tillsammans med en sjuksköterska och 5-6 ledare/ seglingsinstruktörer. Ledarna ser till att ungdomarna får den hjälp som behövs utifrån varje deltagares ork och förmåga. De stöttar och uppmuntrar för att de ska våga ”ta steget” och utmana sig själva.

Koordinator
Denise Lopez
lagerverksamhet@hjartebarnsfonden.se

Anmälan görs här

Tidigare läger

Här listar vi läger som redan har genomförts. Har du deltagit på något?

  • 2022 – GUCH-sommarläger i Edsåsdalen, Jämtland
  • 2022 – Nordiskt läger i Danmark
  • 2022 – Prova-på flertalet olika sporter-läger
  • 2022 – Ridläger, ny lägergård i Vansbro, Dalarna
  • 2022 – Sjösportsläger på Assö
  • 2022 – E-sport läger

Vill du vara med som ledare på något av våra läger?

Läs mer om våra volontärer här och se på en film där lägerledarna ger sitt perspektiv på Hjärtebarnsfondens lägerverksamhet.

Har du frågor angående lägerverksamheten, kontakta oss!

info@hjartebarnsfonden.se

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dom är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Event hos Hjärtebarnsfonden

Se alla event

Nyheter och opinion

Se alla nyheter