Kansli och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till de som valt att engagera sig i Hjärtebarnsfondens organisation – valberedning, styrelsemedlemmar och revisorer.

Välkommen till vårt kansli

Du hittar oss på:
Kungsgatan 84, ög
112 27 Stockholm

info@hjartebarnsfonden.se 08-442 46 50

Kansli

Styrelsemedlemmar

Valberedning

Revisorer