Skolidrott med medfött hjärtfel

Hur ett medfött hjärtfel påverkar en persons förmåga att röra på sig kan se väldigt olika ut – vissa växer upp och blir elitidrottare medan andra knappt orkar röra sig alls.

hbf-skolgang

Information till föräldrar

Alla barn har, enligt lag, rätt till utbildning.

Det är en kanske en självklarhet, men utifrån vår erfarenhet anpassas ämnet idrott och hälsa sällan till barn med medfött hjärtfel. Därför måste skolan bli informerad i god tid om barnets hjärtfel och om de behov som barnet har för att kunna utforma en undervisning som är anpassad till ett barn med medfött hjärtfel. Skolan kan utifrån det avgöra om ditt barn behöver extra stöd eller specialutformade kursplan. Vår erfarenhet säger oss att idrotten i skolan blir roligare och bättre ifall barnet varit med och upptäckt vilka aktiviteter som är lämpliga eller inte.

Du som hjärtebarnsförälder vet säkert att det är väldigt svårt att säga något generellt om vad man klarar och inte med ett medfött hjärtfel, men ifall du är osäker på hur en aktivitet påverkar ditt barn bör du alltid rådfråga barnets behandlande läkare. Ifall du har fler frågor eller känner att du behöver stöd är du också alltid varmt välkommen att vända dig direkt till oss.

info@hjartebarnsfonden.se 08-442 46 50

Information till skolpersonal

För många hjärtebarn går det bra att delta i den ordinarie idrottsundervisningen om tillfälle till vila ges. I regel kan man säga att stärkande rörelser som inte är så konditionskrävande passar en elev med medfött hjärtfel.

Alla mår bra och har behov av att röra på sig, hjärtfel eller inte. För att hjälpa dig har vi sammanställt några punkter som kan vara bra att tänka på när en kursplan skall utformas så att även en elev med hjärtfel kan ha kul på idrotten.

Innan skolstart

 • I god tid innan ett hjärtebarn börjar skolan, eller byter stadie bör ett möte med föräldrar, klass och idrottslärare samt annan berörd skolpersonal äga rum. Där går ni tillsammans igenom barnets begränsningar fysiskt och dess behov.
 • Vårt råd är att du som lärare utarbetar en plan för hjärtebarnets idrottsundervisning, tillsammans med både barnet, föräldrarna och kanske en sjukgymnast.

Efter skolstart

 • Att ett barn blir annorlunda behandlat och inte alltid behöver vara med på gymnastiken kan ibland leda till att det blir retat eller utfryst. För att detta inte skall hända räcker det ofta med att informera klasskamraterna om varför hjärtebarnet behandlas annorlunda.
 • Även omklädningsrummet kan vara problematiskt för ett hjärtebarn då det både kan vara väldigt fysiskt ansträngande att byta om och stora operationsärr på bröstet kan göra barnet obekvämt med att byta om inför andra.
 • Efter operation kan förutsättningar förändras. Helt plötsligt kanske barnet kan vara med och spela fotboll eller på redskapsgymnastiken. Då är det bra om barnet sedan innan har den teoretiska kunskapen som behövs för att vara med.
 • Det är givetvis mycket begärt, men bäst är det såklart om hela klassens lektion är utformad så att ett hjärtsjukt barn kan delta helt eller delvis.
 • Ifall du stöter på situationer där du som lärare känner dig osäker på vad barnet i fråga klarar eller inte – fråga föräldrarna, eller i samråd med dem gå vidare till barnets behandlande läkare eller sjukgymnast.
 • Eftersom hjärtebarn ofta har svag cirkulation kan bra alternativ idrottsundervisning vara att åka med en assistent och bada i en varmtempererad bassäng.
 • Som sagt, i regel är det orken som tryter då hjärtebarn ofta har svårare att syresätta blodet än andra.

Vid idrottsdag

 • Idrottsdagar är ofta ett stort orosmoment för många hjärtbarn. Kommer det vara aktiviteter som kan vara en fara för mitt hjärtfel? Kommer jag inte få vara med? Kommer jag vara för trött för att kunna ta mig hem själv efteråt? Detta är frågor som kan väckas och skapa oro. Här ger vi samma råd som för den övriga undervisningen – ta i god tid kontakt med barnet och dess föräldrar för att tillsammans arbeta fram en lösning som gör att barnet kan vara med utifrån sina förutsättningar och ha lika kul som alla andra barn.
 • Utse en person som har ansvar för hjärtebarnet så hen får den hjälp hen behöver. Det kan vara allt från att se till så barnet hänger med till att få skjuts hem.

Ifall du har fler frågor är du också alltid varmt välkommen att vända dig direkt till oss.

info@hjartebarnsfonden.se 08-442 46 50

Frågor inför skolidrotten

Här följer en lista på frågor som kan vara bra att ställa när man planerar undervisning i idrott för ett barn med medfött hjärtfel.

 • Hur klarar sig barnet i det dagliga livet?
 • Hur har det gått i förskolan?
 • Vad har hänt om barnet tagit ut sig någon gång?
 • Slutade det i huvudvärk, ont i benen, illamående eller liknande?
 • Klarar barnet av att sätta sina egna gränser?
 • Varierar orken från dag till dag?
 • Har barnet extra svårt med något?
 • Hur kan jag hjälpa barnet hushålla med sina energiresurser?
 • Hur kan jag stimulera till att barnet medverkar på idrottslektionerna?

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Event hos Hjärtebarnsfonden

Se alla event

Nyheter och opinion

Se alla nyheter