Forskningsråd

Hjärtebarnsfonden stödjer både nya forskningsprojekt och pågående projekt som hjälper barn och unga med medfödda hjärtfel. Forskningsprojekt vars resultat troligtvis kan komma till användning inom en nära framtid prioriteras framför grundforskning. Hjärtebarnsfondens forskningsråd bedömer ansökningarna.

Forskningsrådet består av:

Mikael Dellborg, professor i GUCH-ologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Mikael Dellborg, professor i GUCH-ologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Mikael Dellborg var med och startade GUCH-mottagningen för vuxna med medfött hjärtfel i Göteborg 1996. Sedan 2010 innehar han en professur i medfödda hjärtfel. Mikael Dellborg är numera seniorforskare sedan hösten 2021. Han är även sammankallande i forskningsrådet.

Mats Synnergren, barnhjärtkirurg, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

Mats Synnergren, barnhjärtkirurg, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

Mats disputerade år 2006 och blev Senior Surgical Registrar Great Ormond Street Hospital 2006/2007. Sedan 2008 har han arbetat som överläkare i barnhjärtkirurgi. Han är också verksamhetschef för Barnhjärtcentrum Göteborg sedan 2016.

Malene Jensen, hjärtebarnsmamma, Stockholm

Malene Jensen, hjärtebarnsmamma, Stockholm

Malene Jensen är med i forskningsrådet som medlemsrepresentant för Hjärtebarnsfonden, ett uppdrag som hon tycker är väldigt hedrande och roligt. Hon är själv mamma till en 19-årig tjej med medfött hjärtfel och har varit aktiv i Hjärtebarnsfonden i många år, bland annat som medlem i förbundsstyrelsen och som ansvarig för en utredning om habiliteringsbehov hos hjärtbarn.

Ewa-Lena Bratt, professor i omvårdnad vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

Ewa-Lena Bratt, professor i omvårdnad vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

Ewa-Lena Bratt är professor i omvårdnad vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg samt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. Hon är sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta inom barnsjukvård, framförallt med barn och unga med hjärtfel. Hennes forskningsområde fokuserar på övergångar inom hälso- och sjukvård med fokus på unga med långvariga sjukdomstillstånd. Hon är forskargruppsledare för Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård | Göteborgs universitet (gu.se)

Karin Tran Lundmark, barnkardiolog vid Barnhjärtcentrum i Skåne

Karin Tran Lundmark, barnkardiolog vid Barnhjärtcentrum i Skåne

Karin Tran Lundmark är barnkardiolog vid Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus, och docent vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet. Kliniskt arbetar hon framförallt med svår hjärtsvikt, transplantation och pulmonell hypertension. Ända sedan hon tog läkarexamen har hon forskat på halvtid och arbetar med att förstå vad som händer i lungans blodkärl vid pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungkretsloppet), med nya behandlingsmöjligheter som mål.

Fonden delar också ut utvecklingsstipendier till vårdpersonal som vidareutbildar sig eller genomför projekt som leder till en bättre omvårdnad av barn och unga med hjärtfel.

Forskning

För trettio år sedan hade man inte kunnat genomföra operationer som idag är standard och livsavgörande för ett barn med medfött hjärtfel. Tack vare forskning och det stöd forskningen får av fonder som oss kan vi ständigt lära oss mer och rädda fler liv. Resultatet av den barnhjärtkirurgiska forskningen kan man delvis se i att riskerna med en barnhjärtsoperation sjunkit drastiskt, särskilt under de senaste 15 åren. Den andra aspekten är hur bra operationsresultaten är på lång sikt.

Läs mer om forskningsstödet

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Event hos Hjärtebarnsfonden

Se alla event

Nyheter och opinion

Se alla nyheter