Hjärtebarnsfonden Syd

Hjärtebarnsfonden Syd är en av 13 föreningar i Hjärtebarnsfonden. Vi arbetar för att ingen ska lida av ett medfött hjärtfel.

Om Hjärtebarnsfonden Syd

Varm välkommen till Hjärtebarnsfonden Syd!

Varmt välkommen till Hjärtebarnsfonden Syd som omfattar Skåne och Blekinge.

Vi har totalt 837 medlemmar.

I Hjärtebarnsfonden Syd arbetar vi för att skapa olika aktiviteter och möten för familjer med hjärtebarn.

Under 2023 kommer vi, om intresse finns bl a  genomföra

  • lokala mindre träffar för föräldrar och barn samt aktiviteter för ungdomar
  • medlemsträff för familjer som främsta målgrupp
  • informations/utbildningsträffar för våra medlemmar

Vi fortsätter och utvecklar vårt samarbete med sjukvården och våra barnhjärtmottagningar inom vårt geografiska område.

Bli medlem i Hjärtebarnsfonden Syd

Vill du bli medlem i Hjärtebarnsfonden Syd? Titta i så fall här.

Händer hos Hjärtebarnsfonden Syd

Aktiviteter

Under 2023 kommer vi, om intresse finns bl a  genomföra

  • lokala mindre träffar för föräldrar och barn samt aktiviteter för ungdomar
  • medlemsträff för familjer som främsta målgrupp
  • informations/utbildningsträffar för våra medlemmar

Vi fortsätter och utvecklar vårt samarbete med sjukvården och våra barnhjärtmottagningar inom vårt geografiska område.

Vi deltar också i olika regionala organisationer samt vid välgörenhetsarrangemang.

Har du tankar och ideer kring andra aktiviteter som kan vara  till glädje och gagn för våra hjärtebarn och deras familjer är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Kontakta oss

För dig som mist ditt hjärtebarn

Ulf och Monica Rolin

070-269 06 19ulf.rolin@hjartebarnsfonden.se

Styrelse

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Yvonne Magneklint

yvonne.magneklint@hjartebarnsfonden.se

Ledamot

Karina Henriksson

karina@hjartebarnsfonden.se

Suppleant

Martin Svensson

martin.svensson@hjartebarnsfonden.se

Valberedning

Valberedning, ordinarie

Meseret Adem

070-468 98 38 meseret.adem@hjartebarnsfonden.se

Revisorer

Revisor

Magnus Persson

magnus.persson@sydrev.se

Dokument & Stadgar