Hjärtebarnsfonden Jönköping

Hjärtebarnsfonden Jönköping är en av 12 föreningar i Hjärtebarnsfonden. Vi arbetar för att ingen ska lida av ett medfött hjärtfel.

Om Hjärtebarnsfonden Jönköping

Varmt välkommen till Hjärtebarnsfonden Jönköping!

Vi har cirka 58 medlemsfamiljer med totalt 180 medlemmar. Vi anordnar träffar under året för hjärtebarnsfamiljer där ni får mötas, dela erfarenheter och barnen får träffa andra som kan vara i en liknande situation. Att få dela med sig av upplevelser och lyssna på andras erfarenheter kan vara ett stort stöd.

Kontakta oss

Styrelse

Styrelsemedlemmar

Kassör

Patrik Lejman

Elin Nykvist