Donationsveckan 2021 – detta gör en transplantationskoordinator

För att få veta lite mer om organdonation har Hjärtebarnsfonden pratat med Elisabeth Nilsson-Repetto och hennes team som jobbar som transplantationskoordinatorer i Lund.

Berätta om ert jobb, vad är det ni gör?

Det är till oss som alla organerbjudanden angående hjärta och lungor kommer, antingen via telefon eller pushmail.  Vi sammanställer då alla undersökningar och labbsvar vi fått angående donatorn och presenterar det för transplantationskirurgen. Som då tar ett beslut om organet är acceptabelt för transplantation eller ej. Om vi har accepterat, beslutar kirurgen vem av mottagarna på väntelistan som organet bäst passar till.

Vi koordonerar därefter tider och transporter vid transplantationerna, vad gäller både mottagaren och donatoroperationen, så att de stämmer överens. Det är mycket viktigt att organen inte behöver vänta på att sys in i mottagaren när vi anländer tillbaka till vår operationsavdelning. Anledningen är att det är tidsbegränsat hur länge organen klarar sig bra utan syre.

Vi följer också med ut till donatorsjukhuset tillsammans med operationssköterska och kirurg i jourtjänst, ibland har vi även med någon personal som är under upplärning inom transplantation.

Vi har även arbetsuppgifter på donationssjukhuset exempelvis kontakt med vår egen operationsvdelning under pågående operation, så att tiderna kommer att stämma överens i slutändan. Vid återkomst till Lund har vi en hel del administrativt jobb att utföra. En stor del av vår arbetstid innefattar även väntelisthantering, patientkontakter, information, statistik, möten mm.

Hur länge får man i genomsnitt vänta på ett nytt hjärta om man är under 18 år?

Här hänvisar vi till statistik 2021 enligt MOD (Mer organdonation):  Statistik och rapporter – MOD (merorgandonation.se) Socialstyrelsens statistik 2020 Organ- och vävnadsdonation – Socialstyrelsen

Vilka organ är det störst brist på?

Barnhjärtan. Det är nog ännu större brist på barnlungor men just lungor transplanteras i Göteborg och inte hos oss.

Vad är det bästa och det mest utmanande med ditt jobb?

Det bästa är att få vara delaktig i att ge ”livet åter” till en annan människa. Det mest utmanade är att det kan vara mycket stressigt ibland på grund av exempelvis tidsbrist och när det kommer flera erbjudanden samtidigt eller under redan pågående koordinering.

Hur många är det som väntar på ett nytt hjärta just nu? Och andra organ?

Här i Lund är det 12 patienter som väntar på ett nytt hjärta, varav en av dessa är barn. 24 patienter väntar på nya lungor.

Varför tycker du att det är viktigt att man tar ställning till organdonation?

Dels handlar det om ens egna anhöriga och vänner. Skulle olyckan vara framme underlättar det väldigt mycket för dem om du redan har meddelat din ståndpunkt. Dessutom: kan man tänka sig att själv bli transplanterad, borde man även kunna donera sina organ om den situationen uppstår.

Vad tycker du är viktigt att uppmärksamma under Donationsveckan?

Att man ska ta ställning oavsett åsikten man har angående donation.

Vi tackar Elisabeth Nilsson-Repetto och Evamarie Braf samt övriga teamet på SUS Lund för att vi har fått veta mera om organdonation och transplantation samt vad man gör som transplantationskoordinator.

Vill du läsa mer om organdonation och anmäla dig till donationsregistret? Gå in på Socialstyrelsens hemsida här.

Läs om tvillingarna Saga och Signes hjärtan som donerades och räddade andra barns liv här.

Läs om Tim som inte hann få ett nytt hjärta i tid här.

Nicolas var uppkopplad till ett mekaniskt hjärta i över 300 dagar innan han fick ett nytt hjärta.

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter