Event och föreläsningar

Hjärtebarnsfonden anordnar årligen, i egen regi och med hjälp av våra fantastiska givare, olika evenemang. Du är varmt välkommen att arrangera eller delta i något av dem.