Söker bot mot högt blodtryck

Karin Tran Lundmark brinner för att hitta ett botemedel mot högt blodtryck i lungorna. Hennes forskning bidrar samtidigt till att hjälpa de hjärttransplanterade barnen vid Skånes universitetssjukhus.

– Det finns i dag ingen botande behandling mot högt blodtryck som bland annat kan orsakas av ett medfött hjärtfel. Mitt mål är att hitta eller bidra till ett botemedel, säger hon.

KARIN TRAN LUNDMARK är barnkardiologen som delar arbetstiden mellan forskningslaboratoriet på Lunds universitet och mötet med barn på Skånes universitetssjukhus, där hon är ansvarig för hjärttransplantationsverksamheten.
Det är genom arbetet hon beskriver sig själv, och det är ett jobb som kräver tävlingsinstinkt med ett målinriktat fokus. Det har hon.
– Ja, jag har nog alltid varit målfokuserad och jag menar att man måste vara just det i det här arbetet, säger hon.

DET VAR INTE självklart att hon skulle bli läkare. Yrket finns inte i släkten.
– Men naturvetenskapliga ämnen var roligast på gymnasiet och så tyckte jag det var roligt att möta människor, så då var läkarutbildningen ett bra alternativ, säger hon och fortsätter:
– Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på, men har aldrig ångrat valet.
Det är i Lund Karin Tran Lundmark har sin hemvist.
– Det är en fantastisk möjlighet att få bo i en liten stad och samtidigt kunna arbeta på ett så stort sjukhus. Det är idealiskt.
När hon inte arbetar finner hon avslappning i att gräva ner händerna i jorden eller sjunka ner under vattenytan.
– Trädgårdarbete är ett stort intresse och så naturligtvis att dyka, berättar hon.
Sedan Karin var 15 år har hon dykt och den största upplevelsen var dykparadiset Bonaire i Karibien.
– Att få komma ner under ytan och se en helt annan värld och allt djurliv är väldigt avkopplande och spännande.

Karin Tran Lundmark är barnkardiolog i Lund.

NÄR KARIN BÖRJADE utbilda sig till läkare var målet att specialisera sig till hjärtkirurg och hon gjorde sitt avhandlingsarbete vid kärlkirurgen på Karolinska universitetssjukhuset, men den efterföljande AT-tjänstgöringen på en vårdcentral förändrade hennes planer.
– Jag upptäckte att det absolut roligaste var att ta hand om barnen och att få följa dem under en längre tid.
Efter snart 20 års arbete med hjärtebarnen har hon inte ändrat uppfattning.
– Det är på många sätt svårt att jobba med svårt sjuka barn, men samtidigt fantastiskt när de blir bättre. Barn generellt är alltid så positiva – mår de bra så mår de bra.
Hennes patienter är barn i hela södra Sverige som har genomgått en hjärtransplantation, eller har en så allvarlig pulmonell hypertension, högt blodtryck i lungornas pulsådror, att de måste få vård i Lund. Det var på Karolinska universitetssjukhuset som Karin först kom i kontakt med patienter som led av pulmonell hypertension.
– Jag mötte barnkirurgen Björn Frencker som är den som startade ECMO-behandlingen (extern lunga som syresätter blodet) och fick genom det komma i kontakt med patienter som hade högt blodtryck i lungorna, berättar Karin som parallellt med sin utbildning till barnkardiolog började forska kring just högt blodtryck i lungorna.
Pulmonell hypertension kan vara både ärftligt och uppkomma sekundärt som en följd av till exempel hjärtfel, och det är fortfarande inte helt klart varför det uppkommer.
– Går skadan tillräckligt långt kan det bli obotligt. Det kan också vara det från början.
I nuläget kan vården minska symtomen och förlänga levnadstiden, men det finns inget botemedel.
– Prognosen för barnen är beroende av vad det har uppkommit av. I vissa fall kan det bli lungtransplantation efter många år.

”Så länge jag kan se att vi kommer framåt tappar jag inte hoppet, men det slutgiltiga målet är en behandling som kan bota”

– Karin Tran Lundmark

KARINS KUNSKAP OCH forskning kring kärlen i lungorna är en tillgång i arbetet med hjärtsjuka barn, bland annat genom att trycket i lungorna inte får vara för högt efter en hjärttransplantation.
– Om det blir för högt kan det bli för tungt för hjärtat att pumpa in blod i lungorna.
Blodtrycket i lungorna kan också öka efter en hjärttransplantation och kan behöva behandlas under ett par år efteråt. Sedan 2009 har Karin Tran Lundmark arbetat mot målet att hitta ett botemedel mot det höga blodtrycket i lungorna. För att kunna göra det tror hon att man i grunden måste förstå sjukdomen.
– Vi jobbar nu med att förstå vad som händer och tittar särskilt på bindvävsförändringar i lungorna för vi kan se att många förträngningar i kärlen inte har så många celler, utan det är bindväv som täpper till dem.
Barnen som lider av pulmonell hypertension har svårt att syresätta sig, kan ha dålig ork eller svimma efter att ha ansträngt sig.
Karin kan se att forskningen har gått framåt och de förstår mer och mer av sjukdomen.
– Så länge jag kan se att vi kommer framåt tappar jag inte hoppet, men det slutgiltiga målet är en behandling som kan bota. Jag hoppas att jag och mina doktorander kan bidra med en bit som leder till det.

Text: Jessica Josefsson Foto: Lars Jansson

Karin Tran Lundmark
Ålder: 47 år.
Familj: Make, två tonårsbarn och två katter.
Bor: Lund.
Arbetar: Barnkardiolog med ansvar för hjärttransplantationsverksamheten på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter