Samstart förbättrar övergången till arbetslivet

Projektet Samstart ger Anisa Susics elever en trygg övergång från gymnasiet till vidare studier eller arbetsliv. – Det är ett fantastiskt initiativ som skapar en brygga vidare ut i livet som annars kan kännas lite skrämmande, säger Anisa Susic, biträdande rektor på LBS Kreativa gymnasium.

I Sverige finns cirka 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. En tredjedel av dem har en funktionsnedsättning, exempelvis medfött hjärtfel, som innebär att man behöver någon form av stöd.
– Arbetslösheten är dubbelt så hög för personer med funktionsnedsättning och sysselsättningsgraden för personer med funktionshinder är cirka 50 procent. Det vill säga, det är en utsatt grupp som i betydligt högre grad än andra riskerar ett långvarigt utanförskap. Det drabbar inte bara individer som har det svårt från början, utan innebär även enorma kostnader för samhället, säger Christian Skoog.
Därför startades det EU-finansierade projektet Samstart i Malmö 2019. Förra året skalades verksamheten upp och omfattar nu 144 av Sveriges kommuner. Målet är att i framtiden ingå i den ordinarie verksamheten i hela landet.

Gymnasieeleven och hjärtebarnet Hedda Sundberg går sista terminen på LBS Kreativa gymnasium i Växjö. Hon är 19 år och har hela världen för sina fötter. Det kan vara både spännande och skrämmande på en och samma gång.
– Därför känns det bra och tryggt att jag kan få hjälp till nästa steg, och jag skulle önska att alla kunde få samma hjälp om man behöver den, säger hon.
Anisa Susic håller med:
– Många elever upplever att grundskolan och gymnasiet är en så trygg plats, men efter tiden i skolan ska du sköta allt själv. Det är inte alla som har förståelse för att vissa elever kan behöva hjälp för att lyckas, säger Anisa Susic och berättar att de som ett kreativt gymnasium ofta har flera elever som kan få stöd.
Många av dem, och även andra elever, kan uppleva att det generellt är en jobbig period att gå ut gymnasiet. Rutiner som ungdomarna har levt med hela skolgången försvinner och ovissheten kan vara stor över vad som väntar.
– Vi brinner ju för att hjälpa våra elever och det är fint att också kunna hjälpa dem vidare efter att de lämnat oss, säger hon.
Det är först när eleverna kommer upp i sista årskurs, den tredje, som projektet blir aktuellt.
– Jag och skolans specialpedagog har ett möte med arbetsterapeuten från Samstart och går igenom de elever som kan ha rätt till stödet och ser hur många det kan handla om, berättar Anisa Susic.

Det måste finnas någon form av dokumenterad funktionsnedsättning för att elever ska kunna ta del av erbjudandet. För hjärtebarnen är det ofta ett dolt funktionshinder, där energin och orken inte alltid ligger på samma nivå som andra elevers. Det känner Hedda igen sig i.
– Ja, det är just på idrotten det kan vara lite svårare, men det har också varit svårt att få energin att ibland räcka till en hel lång skoldag, berättar hon.
Eftersom många elever är över 18 år det sista året är det eleven själv som väljer om de vill ta del av projektet Samstart.
– De blir kallade till ett möte, där föräldrarna kan vara med om eleven vill, säger Anisa Susic.
Om eleven väljer att starta projektet sker uppstarten först under vårterminen.
– Eleven får en kontaktperson på Samstart och det bokas regelbundna möten under våren.
Hedda har träffat sin kontaktperson flera gånger. För henne är framtiden ganska klar. Hon har ett tydligt intresse för teater och historia. Efter gymnasiet har hon sökt till en folkhögskola på Öland med film som fokus.
– Jag drömmer om att få fortsätta med teater och skådespeleri på ett eller annat sätt, säger Hedda och tillägger:
– Men historia om båtar är också är något jag vill fortsätta med.

”Jag drömmer om att få fortsätta med teater och skådespeleri på ett eller annat sätt”

– Hedda Sundberg


Så fungerar Samstart:
Projektet genomförs i en sammanhållen process från tiden i gymnasieskolan till tiden efter. Skolans personal identifierar elever och kontaktar Arbetsförmedlingen. 
Under skoltiden påbörjar arbetsförmedlare, tillsammans med eleven, en planering mot framtida mål och eventuella stödbehov. Det kan exempelvis handla om att utforska intressen och önskemål, stöd att söka jobb, eller att vägleda till fortsatta studier.
När skolan slutar ska eleven känna sig trygg med sin planering och veta vad nästa steg är. Efter skolans slut samverkar Arbetsförmedlingen med andra delar av kommunen samt arbetsgivare för att underlätta en etablering på arbetsmarknaden.

Källa: Arbetsförmedlingen

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter