”Han var en stor inspirationskälla”

Nils-Rune Lundström, Sveriges förste professor i barnkardiologi, avled sommaren 2023 i en ålder av 94 år. För kollegor, hjärtebarn och deras föräldrar är tomrummet efter honom stort.

– Han var en stor inspirationskälla till alla och speciellt till oss på barnkardiologteamet, säger Katarina Hanseus, sektionschef på barnkardiologen i Lund, docent i barnkardiologi och ord-
förande för Hjärtebarnsfonden.

Fram till sin bortgång behöll Nils-Rune Lundström sitt stora intresse för utvecklingen av Barnhjärtcentrum i Lund, samma center som han själv var med och grundade.
Katarina Hanseus mötte honom första gången under sin utbildning och kom sedan att arbeta tillsammans med honom fram till hans pensionering.
– Genom alla år var Nils-Rune Lundström oerhört entusiastisk och engagerad i barnen och deras föräldrar. Han var också en fantastisk lärare och handledare, säger hon. 

”Nils-Rune Lundström var först i världen med att tillämpa den här tekniken med ultraljud på barn med medfödda hjärtfel.”

– Katarina Hanseus

Nils-Rune Lundström var barnläkare med hjärtsjukdom som specialitet. Han startade sin medicinska bana i Umeå. År 1963 kom han till barnkliniken i Lund för att grunda den barnkardiologiska verksamheten där.

Det var på 1960-talet som man började kunna operera barn med medfödda hjärtfel. Tekniken för att använda ultraljud på hjärtan utvecklades i Lund av Inge Edler och Helmut Hertz.
– Nils-Rune Lundström var först i världen med att tillämpa den här tekniken med ultraljud på barn med medfödda hjärtfel, berättar Katarina Hanseus.

År 1990 blev Nils-Rune Lundström Sveriges förste professor i barnkardiologi.
– Det innebar ett stort erkännande av både honom, hans insats och barnkardiologins betydelse för hela barnsjukvården.
När barnhjärtsjukvården 1992 koncentrerades till två platser i Sverige – Göteborg och Lund – kom Nils-Rune Lundströms samarbete med flera olika specialiteter, särskilt barnhjärtkirurgin, barnanestesi och röntgen att spela stor roll.
– Hans fascination för att kunna utreda barn med medfödda hjärtfel smittade av sig till alla han arbetade tillsammans med.

Nils-Rune var också med och grundlade det svenska registret Swedcon, men i första hand var han en mycket god kliniker med ett aldrig sinande engagemang i barn och föräldrars situation.
– Nils-Rune Lundström drevs av en mycket stor ödmjukhet och känsla av alla människors bästa. Han var en lysande pedagog precis som han var en lysande läkare, säger Katarina Hanseus. 

Text Jessica Josefsson

Faktaruta//
Stöd till forskning
I samband med Nils-Rune Lundströms bortgång fick Hjärtebarns­fonden en generös gåva till hans minne. Dessa medel är öronmärkta för stöd till forskning.

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter