Brev från barnhjärtkirurg Kiet Tran

År 1980, i oktober, kom jag till Sverige med bara en plastkasse, flip flops och kläder jag fått av FN:s flyktingorgan UNHCR. Jag var åtta år och tillsammans med min familj hade jag just flytt kriget i mitt hemland Vietnam. Mitt namn är Kiet Tran och idag, 40 år senare, arbetar jag som hjärtkirurg på Nationellt center för barnhjärtkirurgi på Skånes universitetssjukhus.

Att jag och min familj fick möjligheten att komma till Sverige har gjort att jag hela mitt liv sökt en chans att få betala tillbaka. Att stanna i Sverige och göra gott. I mitt arbete som barnhjärtkirurg får jag chansen att göra just det. Varje dag utför jag nu operationer med syfte att göra skillnad för barn med hjärtfel och deras föräldrar.

Hjärtfel är den vanligaste missbildningen bland små barn över hela världen. Även i Sverige. Tack vare framstegen inom barnhjärtkirurgi och medicinsk teknik överlever betydligt fler barn i dag än för 25 år sedan. Ändå återstår oändligt mycket att göra.

Det vi jobbar med är så komplext och varje delmoment kräver högt specialiserad kunskap. Från kardiologen som ska hitta och utreda problemet till narkosläkaren som ska kunna söva ett så litet barn och operationssjuksköterskorna som måste ha fullständig koll på hur
operationsflödet ser ut. Och efter det intensivvården och omhändertagandet på avdelningen innan barnet kan få komma hem igen. Jag är som kirurg en del i den kedjan. Och tack vare
ditt viktiga stöd som givare, är du också det.

I egenskap av läkare ser jag att bidrag gör skillnad. Både för forskningen kring att få fram nya och bättre behandlingsmetoder för medfödda hjärtfel samt för att ge barn, ungdomar och vuxna som fötts med hjärtfel samma möjligheter till liv och utveckling som andra ser som självklara.

Det allra bästa med mitt jobb är inte att operera, även om jag älskar det. Den bästa stunden är istället när jag efter avslutad operation får gå till telefonen, lyfta luren och ringa till föräldrarna och säga att allt har gått bra. Det ögonblicket slår allt. Så låt fler små barnhjärtan slå och stöd den livsviktiga forskningen. Din gåva till Hjärtebarnsfondens arbete betyder mer än du anar.

Tack.

Med vänliga hälsningar

Phan Kiet Tran, MD, PhD
Barnhjärtkirurg
Skånes Universitssjukhus
222 85 Lund
Sverige

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter