Begravningsstöd

Du står inte ensam. När det otänkbara händer kan du som anhörig ansöka om begravningsstöd från oss.

Skicka även ett intyg från kurator, läkare eller sjuksköterska via mail till oss på info@hjartebarnsfonden.se

Som givare och medlem är du mycket viktig för oss på Hjärtebarnsfonden. Vi vill att du ska känna dig trygg i vetskapen om att vi alltid värnar om din integritet när vi handhar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här

Begravningsstöd

En del barn med medfött hjärtfel klarar det inte. Vi på Hjärtebarnsfonden ger bidrag till begravningskostnader för dig som förlorat ditt hjärtebarn. Vi stöttar dig ekonomiskt vid en begravning. Fyll i formuläret med korrekta bankuppgifter samt datum för dödsfall.

Begravningsstödet är 13.125 kronor.

Har ni i samband med dödsfallet vistats på sjukhus kan ni även söka enskilt bidrag för detta via våran generella bidragssida.