Ansök om bidrag

Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till särskilt drabbade familjer. Du som är vuxen med medfött hjärtfel eller du som är förälder till ett hjärtebarn med medfött hjärtfel kan ansöka om ekonomiskt stöd för extra kostnader i samband med sjukhusvistelser. Hjärtebarnsfonden ger också bidrag till begravningskostnader för dig som förlorat ditt hjärtebarn.

Som givare och medlem är du mycket viktig för oss på Hjärtebarnsfonden. Vi vill att du ska känna dig trygg i vetskapen om att vi alltid värnar om din integritet när vi handhar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här

Enskilt bidrag

Bidragets storlek är baserat på hushållets sammanlagda inkomst. Därför ska ansökan om bidrag styrkas med underlag för de senaste tre månaderna t.ex. lönebesked/inkomstbesked.

Intyg från t.ex. kurator, försäkringskassan eller läkare skall också bifogas där det tydligt framgår sjukhusvistelsens längd. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Vi bygger just nu en funktion för att bifoga filer i våra formulär. Fram tills att den är färdigutvecklad så skickar du eventuella filer direkt till .