Ansök om bidrag

Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till särskilt drabbade familjer. Du som är förälder till ett hjärtebarn eller själv är vuxen med medfött hjärtfel kan ansöka om ekonomiskt stöd för extra kostnader i samband med sjukhusvistelser. Vi stödjer också habiliterande aktiviviteter. Du kan välja det i formuläret.

Från t.ex. kurator, försäkringskassan eller läkare där det tydligt framgår sjukhusvistelsens längd.

Filnamn:

Filstorlek:

Enskilt bidrag

Fyll i formuläret noga. Vi behöver alla uppgifter för att rättvist kunna behandla din ansökning.

Bidrag kan sökas för

  • Dig som legat länge på sjukhus
  • Habiliterande aktiviteter

Intyg ska laddas upp/bifoga fil

Intyg från t.ex. kurator, försäkringskassan eller läkare skall också bifogas där det tydligt framgår sjukhusvistelsens längd. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Hjärtebarnsfonden ger även bidrag till begravningskostnader för dig som förlorat ditt hjärtebarn. Vill du söka begravningsstöd?